קרן השתלמות


קרן השתלמות הינה קופת חיסכון לשכירים, עצמאים, חברי קיבוץ וחברים בעלי שליטה, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.


ההפקדות לקרן ההשתלמות מתבצעות על ידי המעסיק, לחשבון המתנהל על שם העובד. תקנות מס הכנסה בישראל קובעות כי הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס, אם הן עד 2.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של העובד) ועד 7.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של המעסיק, לכל היותר פי שלושה מחלק העובד). הפקדה חודשית מקסימאלית עד 10% מהשכר ברוטו (בכפוף לתקרת שכר בגובה 15,712 ש"ח נכון לינואר 2006). שעורי ההפקדה לקרן השתלמות כפופים להסכם בין עובד למעביד.


בתום תקופת חיסכון בת 6 שנים, ניתן למשוך מקרן ההשתלמות סכומים שנצברו ולא נוצלו, לכל מטרה.