תוכניות חיסכון והשקעה

קרן נאמנות

עלויות:
• דמי ניהול – אחת ליום, בממוצע 1.8%
• דמי נאמן – אחת ליום, בממוצע 0.1%
• שיעור הוספה – בעת קניית הקרן ומכירתה בממוצע 0.2% (שזה 0.4%, במקרים מסוימים מעל 5%)
• עמלת קניה – בעת הקניה מעבר לשיעור ההוספה, בממוצע 0.1%
• דמי משמרת – כל זמן שהלקוח מחזיק את הקרן, בממוצע 0.5% שנתי.

לקוח משלם בממוצע 3%,ש אך יש לקחת בחשבון:
• לקוח לא בודק את העלויות הרשומות מעלה.
• קרן אינה יכולה לרכוש ניירות ערך שאינם סחירים – מה שנותן יתרון בשוק עולה.
• כל קניה ומכירה של הקרן מלוות בתשלום מס רווחי הון.
• דמי הניהול ניתנים לשינוי עם הודעה לעיתונות (מה שקרה בתקופה האחרונה).
• הלקוח נוטה להסתכל על התשואה ולרוב אינו מודע לעלויות שיכולות להגיע לכדי אחוזים ניכרים מסך ההשקעה (אפילו ל-10%).

יתרונות
• עמלות קניה ומכירה של מנהל הקרן זולות משמעותית מקניה פרטנית.
• דחיית מס בתוך הקרן עד למועד הפדיון.

פיקדונות

• פיקדונות הינם האפיק הנפוץ ביותר, התשואה נמוכה אל מול האלטרנטיבות באופן שיכול להגיע ליותר מ-100% פער באפיקים מסוכנים פחות!
• תשלום מס במעברים בין המכשירים, תשואות נמוכות.
• חשיפה לאינפלציה. לאורך השנים, האינפלציה הממוצעת היא 2.5%. לדוג': לקוח שהפקיד 100,000 ₪ בתחילת השנה וקיבל 2% על הפק"מ (התשואה הממוצעת), בפועל הפסיד כסף: האינפלציה מתחילת השנה עומדת על 2.3%, כלומר הלקוח ה"סולידי" שלא רצה להפסיד כסף ולכן שם אותו בפק"מ, הפסיד 0.3% ב-9 חודשים!
• קיזוז מס רווחי הון
• לקוח שברשותו פק"מ, מניות, ניירות ערך וכו' – לא יכול לקזז מס רווחי הון.
• ריבית משתנה - הריבית יורדת והלקוח אינו מודע ולא עוקב אחר התשואה.

יתרונות
• נזילות
• יש חלופות הרבה יותר טובות ופחות מסוכנות עם תשואה גבוהה יותר ושאפילו ניתן לקזז מהן מס ריווחי הון!

תעודות סל

• מכשיר העוקב אחר מדד, לפי בחירת הלקוח.
• דמי ניהול נמוכים
• לא תמיד מחלק דיבידנד
• מתנהג כנייר ערך
• סיכון של מניה
• יכולה להיות חשיפה למטבע והלקוח אינו מודע
• בתעודות ממונפות יש מנגנון של הלוואה
• ישנם מכשירים שהם בחסר – ככלי השקעה לטווח קצר
• אופציות כיסוי – לרוב אינם ידועים כל הפרטים למשקיע.

תיק מנוהל – עצמאית

• עמלות קניה ומכירה יקרות
• אין דחיית מס – כל פעם שמוכרים נייר ערך משלמים מס – מה שמוביל להקטנת התשואה באופן אובייקטיבי.
• דמי משמרת (תלוי בגוף המנהל).

חיסכון בחברת ביטוח (ללא ריסק)

• ניהול מקצועי של חברת הביטוח
• דמי ניהול מצבירה בלבד ללא דמי ניהול מפרמיה
• עמלות קניה ומכירה בעלות של גוף מוסדי.
• דחיית מס ריווחי הון לתום התקופה.
• אין תשלום מס במעבר בין המסלולים השונים.
• אין עלויות נוספות: דמי משמרת, שיעורי הוספה, דמי נאמן וכו'.
• קיימת אפשרות להיכנס לאפיקים בטוחים עם תשואה עודפת שאינה קיימת בחלופות: נכסים שאינם סחירים, מה שמייצר רווח הון מיידי ללקוחות החיסכון, מה שמגביר את הביטחון דווקא בשוק יורד.
• ניסיון בניהול כסף נטואיסטי – ניהול תיק פרטני עם יתרונות של הגופים המוסדיים.
• ניתן לקזז מס רווחי הון עם ניירות ערך אחרים.
• עלות נמוכה ללקוח.
• נזילות כמו פק"מ שבועי.