ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו חוזה בין חברת הביטוח למבוטח ומעבידו, שמטרתו להעניק הגנה לעובד ובני משפחתו בעת אירועים אשר עלולים לפגוע בהכנסתו, כגון: פטירה, נכות ופרישה מעבודה. זוהי למעשה תוכנית פנסיונית המאושרת כקופת תגמולים ובגין ההפקדות הקיימות נהנים בעל הפוליסה (המעביד) והמבוטח (העובד) מהקלות במס.


חישוב ההפרשות החודשיות בביטוח מנהלים:
מעביד: 8.33% לפיצויים, 5% לתגמולים,  ___ % לאובדן כושר עבודה.
עובד: 5%-7% לתגמולים.
ההפרשה החודשית הינה משכר הבסיס ואיננה כוללת שעות נוספות או תוספות שכר משתנות.


ביטוח חיים:
סכום ביטוח חד פעמי הניתן למוטבי המבוטח במקרה של מוות בטרם עת.


אובדן כושר עבודה:
פיצוי חודשי המשולם בעת איבוד כושר עבודה (מכל סיבה שהיא). 
התשלום יחול מהחודש הרביעי ובשיעור 75% מהשכר. 
בחודש הרביעי והחמישי ישולם פיצוי רטרואקטיבי עבור החודש השני והשלישי, כך שתקופת ההמתנה תהא בת חודש אחד בלבד.


חיסכון לגיל פרישה:
זהו הסכום שיצטבר למבוטח בהגיעו לגיל פרישה (גבר 67, אישה 64).
התחזית המוצגת לגיל פרישה, הנה בהנחה שהעובד לא יפדה כספים מהקופה עד גיל פרישה, כמו כן ללא כל שינוי שכר.
משיכה של כספי הפיצויים ו/או תגמולים לפני גיל הפרישה תקטין את הסכום הכולל באופן משמעותי.


פוליסה הונית:  
קופה המאושרת ע"י משרד האוצר כקופת גמל לפיצויים ו/או לתגמולים. בקופה זו צובר המבוטח את החיסכון לגיל פרישה כחיסכון חד פעמי פטור ממס.


פוליסת קצבה:
קופה המאושרת ע"י משרד האוצר כקופת גמל לקצבה.
המבוטח יקבל את כספי הצבירה כקצבה חודשית, מגיל פרישה לכל חייו.
קיים תשלום מינימום של 240 קצבאות לפחות.
גובה הקצבה נקבע על פי חלוקת סכום הצבירה, במקדם אשר משקף את תוחלת החיים של המבוטח מעת יציאתו לפנסיה.


הטבת מס:
במסגרת הפרשת העובד לתגמולים, נהנה מזיכוי מס (החזר בתלוש השכר) בשיעור של 35% מגובה ההפרשה, כפוף לתקרה של 7,200 ₪ .