פנסיונרים באנגליה נמצאים במסלול התנגשות עם העוני בפרישה

מחקר חדש של חברת Partnership מתריעה בפני אזרחי אנגליה שהם נמצאים במסלול התנגשות עם עוני לפי קצב צבירת הנכסים הפנסיונים שלהם. לפי המידע שהגיע בעקבות המחקר 89% מאזרחי אנגליה יגיעו לגיל פרישה במצב שבו הם ירצו להמיר את הצבירה שלהם לקצבה מובטחת (באנגליה יש חוק שחובה להמיר את הצבירה הפנסיוני הפרטי לקצבה מובטחת לכל החיים)  לכל ימי החיים עם פחות מ 50 אלף פאונד ו 77% יגיעו עם פחות מ 30 אלף פאונדס.

מקור המידע הוא מ Association of British Insurers (ארגון המבטחים האנגלים) והוא מבוסס על "המרות בפועל" של צבירות לקצבאות ולכן המידע הוא מדויק. לפי מידע זה רק 1 מ 10 מכל אזרחי אנגליה מגיע לפרישה (ניתן להמיר את הצבירה באנגליה בכל גיל בין 65 ו75 לפי בחירת העמית) עם יותר מ 50 אלף פאונדס.

כיום באנגליה ניתן לקבל בממוצע על צבירה של 30 אלף פאונד קצבה שנתית מובטחת של 2000 פאונד לשנה או 40 פאונד לשבוע שמצטרף לפנסיה הממלכתית בגובה של 97.5 פאונד לשבוע ליחיד ו156 פאונד לשבוע לזוג. כמובן שסכום מצטבר זה הוא לא מספיק ונוצר מצב שבו אזרחי אנגליה נמצאים במסלול התנגשות עם חיים בעוני.

 הממוצע שכר באנגליה היום עומד על 26 אלף פאונד לשנה ליחיד ולפי חישוב זה אזרח באנגליה יצטרך לרדת ברמת החיים בגובה של 70% אחרי פרישה.

 ממחקר משותף של ,PICA אוניברסיטת אוקספורד והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יוצא שכבר 26% מהפנסיונרים באנגליה (כ 2.5 מיליון אנשים) חיים במצב של עוני.

 התחזית הוא שכמות הפנסיונרים בחיים יעלה מ9.9 מיליון כיום ל 15.6 מיליון ב19 שנים הבאות.

 מהמחקר גם עולה שלמרות שבשוק האנגלי מעודדים את הלקוחות לעשות בדיקה בין כל היצרנים ולחפש את המקדם המרה הטובה ביותר עבור הכסף שלהם ביום שהם מחליטים לצאת לפנסיה אך 62% מהחוסכים פשוט ממירים את הצבירה שלהם ללא בדיקה כל שהוא אצל היצרן שבו הם צברו את הכסף.

 מהמחקר עולה שאזרח אנגלי שלא מנהל מו"מ על מקדם ההמרה שלו מפסיד מזה, ובעיקר עם קיים אצלו מצב בריאות לקוי שבו הוא יכול להיות זכאי לקצבה מוגדלת באופן מהותי (enhanced annuities).