הגיל השלישי

הבעיה הכספית הנובעת ממצב סיעודי


1. כל אדם, בין אם גילו צעיר ובין אם מבוגר, עשוי להיקלע למצב סיעודי. הבעיה אינה של הזקנים בלבד.


2. עלות הטיפול באדם סיעודי גבוהה ביותר:

א. כ- 10,000 ₪ לחודש בבית. כולל הוצאות מטפלת צמודה, תנאים סוציאליים, מחיה  והוצאות שונות כגון טיטולים, מזון מיוחד ועוד.

ב. בין 10,000 ל- 17,000 ₪ במוסד סיעודי (תלוי ברמת השרות) ויותר מכך  בחדר לבודד אפשר להגיע עד לכדי כ- 30,000 ₪ לחודש).

ג. בעקבות תוחלת החיים המתארכת, מדובר בצורך של מאות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר ממילון ₪.


3. ע"פ חוק הבריאות הממלכתי, האחריות לנושא הסיעוד אינה מוטלת על קופות החולים, אלא על המשפחה. ישנם אף מקרים בהם נאכפת המחויבות על המשפחה, ע"פ חוק דיני מזונות והחוק הפלילי, כך שלא ניתן להתחמק מאחריות זו.


4. במדינת ישראל אין גורם שמספק את העלויות הנדרשות, אלא רק כשמדובר באוכלוסיות החלשות ביותר.


5. שלושת  הגורמים המטפלים  הם:

א. הביטוח הלאומי במסגרת חוק הסיעוד, מספק מטפל בהתניה של:
• רק מי שהגיע לגיל קצבת זקנה (64 אישה ו- 67 גבר).
• רק מי שנמצא בביתו או בקהילה ולא במוסד סיעודי.
• מי שיש בידיו הכנסות מכל מקור בסכום ברוטו של עד השכר הממוצע במשק (כ- 7,500 ₪), ייהנה מכל הזכויות. מי שבידו עד פעם וחצי מהשכר הממוצע ייהנה ממחצית בלבד. מי שהכנסתו גבוהה יותר, אינו זכאי לכל סיוע. הביטוח הלאומי יממן שכר ותנאים סוציאליים למטפלת בשיעור של: 9.75 שעות בשבוע למי שיוגדר ברמה א', 16 שעות בשבוע למי שיוגדר ברמה ב' (שווה ערך לכ- 1,500 שקלים  ע"ח השכר של המטפלת) ו- 18 שעות  בשבוע לאלה שיוגדרו ברמה ג'. ניצולי שואה זכאים לתוספת של 9 שעות בשבוע.

ב. משרד הבריאות מסייע למי שזקוק למוסד סיעודי במסגרת תקציב שעומד לרשותו. הזכאות ניתנת:
• למי שאכן זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או שמצבו הסוציאלי מחייב להוציאו מהבית וזאת בתנאי שיש תקציב פנוי למשרד הבריאות (כיום היכולת היא כ- 13,000 מיטות מתוך מעל 25,000 הקיימות  במדינה).
• בתנאי שהמשפחה (המבקש, בן/בת הזוג והילדים הבגירים) מתחייבים להשתתף בהוצאה הממשלתית. בהעדר התחייבות, לא יינתן אישור. המבקש יגיש הצהרת הון מפורטת על הכנסות, חסכונות, רכוש וכו' ואילו הילדים רק על הכנסותיהם. המדינה משלמת למוסד סכום  שיכול להגיע עד לכדי כ- 9,500 ₪ אך משתדלת לאסוף את כל ההוצאה או רובה, לפי נוסחה, מבני המשפחה. בד"כ, משרד האוצר משלים את החסר מעל מה שהמשפחה יכולה לשלם. לרשות משרד האוצר עומדים אמצעי אכיפה קשים ומחמירים ביותר. משפחות להן רכוש או הכנסות - כמעט שאינן יכולות ליהנות מהסיוע ורובו של התקציב מופנה לאוכלוסיות החלשות.

ג. קופות החולים. הקופות משווקות לחבריהן ביטוח סיעודי קבוצתי (כ- 2 מיליון בכללית, מיליון ורבע במכבי וכ- 600 אלף בשתי הקופות האחרות). הביטוחים הללו מספקים, בשיטות שונות חלק מהצורך הכספי ולתקופה קצרה שבין 3 ל-5 שנים בלבד.


 הפתרונות:


1. ריכוז אמצעים כספיים מבני המשפחה או מימוש הרכוש והחסכונות. בד"כ לא מומלץ לבנות  על פתרון זה כיון שהוא כרוך בבעיות משפחתיות קשות וגם חבל על הירושה.


2. הצטרפות לביטוח הקבוצתי של קופות החולים. למרות שהן נותנות פתרונות חלקיים, מאד מומלץ.


3. הצטרפות לביטוחים קבוצתיים במסגרת מקומות עבודה, ארגונים וכו'. ככלל, הביטוח  הקבוצתי נהנה ממחיר נמוך. לרוב, יש לביטוחים הקבוצתיים (לא לכולם) מספר בעיות אותן  צריך להביא בחשבון: סכומי הביטוח נמוכים לעומת הצורך, תקופת תשלום התביעה קצרה (3  או 5 שנים). מומלץ לא להסתמך עליהם אלא רק כרשת בטחון זמנית כיוון שכולם, ללא יוצא  מן הכלל נערכים לתקופת זמן קצובה וקצרה בסיומה יתכן והביטוח לא יחודש או שתנאיו  ישתנו. כמו כן, בעת ביטול הביטוח המבוטח נשאר ללא כל זכויות (אשר כן מוקנות בביטוח  פרטי) אם כי רשאי לרכוש ביטוח פרטי זהה לקבוצתי ללא הוכחת בריאות אך במחיר מלא ע"פ  גילו. יש היום חברות ביטוח שאינן מחדשות ביטוחים קבוצתיים, כמדיניות ויתכן וזו תהיה  המגמה בשנים הבאות בענף הביטוח.


4. רכישת ביטוח פרטי.

א. הביטוחים הפרטיים בישראל של השנים האחרונות הם המתקדמים ביותר בעולם.

ב. המפקח על הביטוח עשה סדר בנושא הגדרות הזכאות לטובת המבוטח.

ג. התקבול הוא בשיטת הפיצוי שמשמעו אין צורך בהגשת קבלות.

ד. סכומי הביטוח נקבעים על ידי הלקוח (אפשרי עד 20,000 ₪ פיצוי לחודש).

ה. יש מסלולים שונים בהתאם לבחירת וצרכי המבוטח.

ו. יש מחירים שונים הן בהתאם למסלולים והן ובעיקר בין חברות הביטוח.

ז. הביטוחים צוברים זכויות גם למקרה בו המבוטח הפסיק את תשלומי הפרמיה.

ח. הפרמיה יחסית גבוהה ואינה מאפשרת לרובדי האוכלוסייה החלשה לרכוש את הביטוח.

ט. רכישה נכונה ובחירת המסלול והחברה, יכולים לחסוך למבוטח אלפי שקלים.

י. חשוב מאד לציין: מבוטח שמעוניין לקבל את המגיע לו בעת תביעה, כדאי שיפרט באופן מלא את מצבו הרפואי במועד עריכת הביטוח, הואיל ובנושא זה מתעוררות לעיתים הבעיות.