המשבר הכלכלי והשפעתו על החיסכון הפנסיוני

אנו עדים למשבר בכלכלת העולם ושומעים חדשות לבקרים על ירידות בבורסות העולם וישראל. משבר זה משפיע בין השאר על תוכניות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות אשר משקיעות בין השאר במניות ובאגרות חוב של חברות.

חשוב לציין כי חלק מתוכניות החיסכון הפנסיוני אינן נפגעות מהטלטלה בשווקים או שפגיעתן היא חלקית בלבד, למשל תוכניות ביטוח מנהלים וותיקות המבטיחות הצמדה למדד בתוספת תשואה מובטחת וידועה מראש או קרנות פנסיה אשר נהנות מאג"ח של ממשלת ישראל נושאות תשואה מובטחת על חלק מנכסיהן.

השאלה העולה אצל כל אחד מאיתנו היא האם יש דרך להתגונן בעת המשבר וכיצד לפעול?

פתרון אחד הוא מעבר למסלולים סולידיים יותר, להשקיע בתוכניות הנחשבות מסוכנות פחות. מסלולים אלו קיימים בקופות הגמל וההשתלמות וכן בביטוחי המנהלים מהדור החדש.

פתרון זה אינו מתאים לכל אחד ועשוי להתאים לעובדים הקרובים לגיל הפרישה או למועד השימוש בכסף (למשל כספים נזילים בקופות או קרן השתלמות אשר מגיעה למועד הזכאות למשיכה).

לגבי טווח השקעה ארוך יותר נכון יהיה לומר שחרף הפגיעה בחסכון בשנה זו חשוב לזכור את התשואות החיוביות שהושגו בשנים שעברו ולבחון את ביצועי התוכניות בראיה ארוכת טווח.

אנו סבורים כי לקוח שמחליט לעבור למסלול סולידי או לפדות את הכסף כדי למנוע המשך ההפסדים, מסתכן בכך שלא ידע לחזור למסלול הנוכחי בזמן וליהנות מהעליות שכולם מצפים להן ולכן יציאה מאפיקים אלו ומעבר לקופות סולידיות יכול להביא למימוש ההפסד בהווה ולפגיעה בחסכון ארוך הטווח, בעתיד.

כמו-כן בהחלטה לפדות את קופת הגמל או השתלמות אנו מוותרים על הטבת הפטור ממס על הרווחים, שהינה הטבה משמעותית.

ההמלצה החשובה ביותר הינה לא לפעול מתוך לחץ ופאניקה ולא להתפתות לעצות והמלצות ללא התייעצות מעמיקה עימנו.